Zonnepanelen zakelijk

Bent u een Nederlandse ondernemer en profiteert u graag van een fiscaal voordeel door te investeren in milieuvriendelijke producten? Het Ministerie van Financiën, Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor twee regelingen in het leven geroepen. Dit zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

De MIA maakt het mogelijk om tot maximaal 36% van de totale investeringskosten op bijvoorbeeld zonnepanelen in aftrek te brengen op de fiscale winst van de onderneming. De Vamil maakt het mogelijk om zelf te bepalen wanneer deze investeringskosten worden afgeschreven, u kunt zo een aantrekkelijk rente voordeel behalen maar ook een liquiditeitsvoordeel. De regelingen zijn erg aantrekkelijk wanneer u ondernemer bent in de industrie scheepvaart of agrarische sector. Ook voor ondernemers die willen investeren in duurzame bedrijfshuisvesting, recreatie of mobiliteit kunnen een beroep doen op deze regelingen. U kunt uw kantoor van zonnepanelen voorzien en hier een win-win situatie behalen, fiscaal aantrekkelijk en goed voor het milieu.

Naast het fiscale voordeel dat u kunt behalen heeft u natuurlijk ook direct voordeel van het gebruik van zonnepanelen, lees de voordelen op Zonnepanelen Particulier. Voor het jaar 2014 is hier een budget beschikbaar gesteld. Voor de MIA is een budget van 93 miljoen euro beschikbaar en voor de Vamil is dit budget 38 miljoen euro.

Nadere omschrijving opdrachtgever:

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. RVO* en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO* ondersteunt bij de samenstelling van de Milieulijst en verricht de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en bepaalt dan of MIA\Vamil mag worden toegepast. (www.rvo.nl 2014)

*RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Contact

Kometensingel 188
1033 BZ Amsterdam

Tel: 020-6901075
Email: info@wmrloodgieters.nl